แผ่นพับข้อมูล "กรอบเงื่อนไขการดำเนินงานผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย"

โบรชัวร์ BVMed "กรอบเงื่อนไขสำหรับการดำเนินงานของผู้ป่วยนอกในระบบ GKV" (สถานะ: สิงหาคม 2559) อธิบายหลักการของการผ่าตัดผู้ป่วยนอกสำหรับทั้งแพทย์ที่ทำสัญญาและศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลโดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษ สามารถดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.bvmed.de/download/rahmenbedingungen-aop-2016