หมวดหมู่ : ยาการเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงป้องกัน

สถาบันเขตร้อนในเยอรมนี

สถาบันเขตร้อนในเยอรมนี

งานของสถาบันเขตร้อน ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อนการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์เขตร้อนและกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับคลินิกและแพทย์อื่น ๆ นอกจากนี้สถาบันเขตร้อนยังเปิดสอนอย่างกว้างขวาง

การเดินทางกับยาเสพติด (BTM)

การเดินทางกับยาเสพติด (BTM)

ผู้ป่วยปวดเรื้อรังมากกว่า 200,000 คนในเยอรมนีต้องพึ่งพาการบริโภคยาที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดอย่างถาวร หลายคนอายที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในต่างประเทศเพราะพวกเขามีความกังวล