ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลอมแปลงยาXeplion® 150 มก

หลังจากในขั้นต้น GFB4D00_BG-RO และ GEB3Z00_BG-RO ของยาXeplion® 150 มก. เพิ่มงานนำเสนอภาษาโรมาเนีย: GGB2500

อีกชุดอาจเป็นของปลอม

ด้วยรายงานลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2017 คณะกรรมการยาเสพติดของเภสัชกรเยอรมัน (AMK) ชี้ไปที่อีกชุดหนึ่ง AMK ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปลอมแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากร้านขายยาซึ่งเกี่ยวข้องกับชุด GIB3200 การเรียกคืนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลานาน

ตามความเห็นของ AMK ไม่ใช่หน้าที่ของร้านขายยาในการวิเคราะห์ที่มาของเภสัชภัณฑ์ที่ขายควบคู่กันซึ่งทำให้ยากที่จะประเมินความเกี่ยวข้องของสินค้าปลอมที่สงสัยว่าเป็นของปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากของปลอมนั้นยากที่จะแยกความแตกต่างจากต้นฉบับบน พื้นฐานของลักษณะภายนอก

ไม่สามารถตัดออกได้ว่าในระหว่างการตรวจสอบXeplion®ในปัจจุบันจะมีการระบุกลุ่มต่อไปว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการปลอมแปลงดังนั้น AMK จึงแนะนำให้ร้านขายยาตรวจสอบแบทช์ที่น่าสงสัยและหากมีให้จัดเก็บแยกต่างหากใน การกักกัน.

ดำเนินการต่อไป

ขอให้เภสัชกรแจ้งหน่วยงานของตนและ AMK โดยทันทีและเป็นอิสระที่ www.arzneimittelkommission.de และในทางที่ดีควรจัดทำภาพเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายคู่ขนานสามารถทำการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดบนพื้นฐานของการนำเสนอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงต้องเก็บซองยาที่น่าสงสัยไว้ในพื้นที่กักกันจนกว่า บริษัท ยาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประเมินขั้นสุดท้าย