บัตรผู้ป่วย Valproate

กระบวนการลดความเสี่ยง

CMDh (กลุ่มประสานงานสำหรับขั้นตอนการยอมรับร่วมกัน) ได้ตัดสินใจตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง EMA ว่าต้อง จำกัด การใช้ valproate สตรีมีครรภ์วัยรุ่นหญิงและหญิงวัยเจริญพันธุ์จึงควรใช้ valproate ในการรักษาโรคลมบ้าหมูและอาการคลั่งไคล้ในโรคอารมณ์สองขั้วเท่านั้นหากยาอื่นไม่ได้ผลหรือไม่ได้รับการยอมรับ

การแนะนำบัตรผู้ป่วย

ดังนั้นควรแนบบัตรผู้ป่วยที่มีสัญลักษณ์ "มือสีน้ำเงิน" พร้อมกับซองยาทุกซองที่มีวาลโปรเอต จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงความเสี่ยงของการได้รับ valproate สำหรับชีวิตในครรภ์