Tofacitinib - ตัวยับยั้ง Janus kinase ตัวแรกสำหรับการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (PsA)

Tofacitinib (Xeljanz 5mg) ได้รับการอนุมัติร่วมกับ methotrexate (MTX) ในขนาด 5 มก.

Tofacitinib เป็นสารยับยั้ง JAK ตัวแรกและตัวเดียวที่ได้รับการรับรองในสหภาพยุโรปสำหรับการรักษา PsA ในผู้ใหญ่

Tofacitinib ได้รับการแนะนำในประเทศเยอรมนีสำหรับการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) ในเดือนพฤษภาคม 2017 ไฟเซอร์เพิ่งนำเสนอผลลัพธ์ใหม่ของการศึกษาการขยายระยะยาวแบบเปิดเกี่ยวกับ PsA ในการประชุม EULAR (European League against Rheumatism)

โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน: ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับความปลอดภัยในระยะยาวของ tofacitinib นานถึง 36 เดือน

จุดมุ่งหมายของการศึกษา OPAL Balance แบบเปิด (LTE) อย่างต่อเนื่องกับผู้ป่วยจาก OPAL Broaden และ OPAL Beyond คือการตรวจสอบความปลอดภัยในระยะยาวและประสิทธิผลของ tofacitinib ในผู้ป่วย PsA เป็นเวลานานถึง 36 เดือน ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยคล้ายคลึงกับผลการศึกษาที่สำคัญสองการศึกษาและจากโครงการศึกษา RA ไม่พบสัญญาณความปลอดภัยใหม่ โดยรวมแล้วผู้ป่วย 8.6% หยุดการรักษาเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AEs) ภายในเดือนที่ 36 ประสิทธิผลของ tofacitinib คงอยู่ตลอดเวลาในการศึกษา LTE ในเดือนที่ 30 ผู้ป่วย 80.9% 57.9% และ 39.5% มีการตอบสนองต่อ ACR20, 50 และ 70 ตามลำดับ 69.5% ของผู้ป่วยได้รับ PASI75 นอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงในแง่ของคุณภาพชีวิตและความเจ็บปวดและได้รับการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาของการศึกษา