คอร์ติโคสเตียรอยด์ - ผลข้างเคียงทางตา

ในขั้นตอนการประเมินเดี่ยว PSUR ของยุโรป (PSUSA / 00000449/201604) สำหรับ budesonide ได้กำหนดว่าการมองเห็นไม่ชัดและคำเตือนเกี่ยวกับการรบกวนทางสายตาควรรวมอยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาที่มี budesonide เป็นความเสี่ยงในการใช้งานเพิ่มเติม

สถาบันยาและอุปกรณ์การแพทย์แห่งสหพันธรัฐ (BfArM) ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประสานงาน (CMDh) พิจารณาว่าเป็นผลมาจากขั้นตอนนี้ทำให้ตาพร่ามัวและ chorioretinopathy เซรุ่มกลางเป็นปัญหาสำหรับกลุ่มยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงและควรได้รับคำเตือนเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันผลของยาที่ไม่พึงปรารถนาเพิ่มเติม“ ตาพร่ามัว” จะรวมอยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วย สำหรับ corticosteroids นอกเหนือจาก budesonide ควรรายงานความถี่ของ ADR ว่า“ ไม่ทราบ”