การแก้ไข Haldol และ Haldol Decanoat โดยย่อของ Rote-Hand-Brief

ผู้ผลิต Janssen-Cilag GmbH ให้ข้อมูลในจดหมายข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง Rote-Hand-Brief สำหรับ Haldol และ Haldol Decanoat ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2017

มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Haldol Decanoat Depot ในผู้ป่วยสูงอายุเกี่ยวกับประเด็น "ปริมาณรายวันที่สูงกว่า 75 มก. ... " ไม่ถูกต้อง สูตรที่ถูกต้องคือ:“ ปริมาณHaldol®-Janssen Decanoat Depot มากกว่า 75 มก. ทุก 4 สัปดาห์สำหรับการรักษาต่อเนื่องควรได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับในปริมาณที่เทียบเท่ากันในช่องปากที่สูงกว่าก่อนหน้านี้และหลังจากการประเมินความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลอีกครั้ง .”
  • การลบข้อบ่งชี้“ กลุ่มอาการทางจิตเภทเฉียบพลันและเรื้อรัง” ใช้กับสารละลายฉีดHaldol®เท่านั้น
  • การลบข้อบ่งชี้“ อาเจียน” มีผลเฉพาะในรูปแบบปากเปล่า: Haldol® oral drops and tablets ขนาด 1 มก.

คุณสามารถดูรายงานเกี่ยวกับ Rote-Hand-Brief รวมถึงการอัปเดตตลอดจน Rote-Hand และจดหมายข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่