การเพิกถอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ยาที่มี kava kava

สถาบันยาและอุปกรณ์การแพทย์ของรัฐบาลกลาง (BfArM) สั่งเพิกถอนการอนุมัติยาที่มีส่วนผสมของคาวาคาวาในการตัดสินใจลงวันที่ 20 ธันวาคม 2019

จากการประเมินทางวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร (HPMC) ของ European Medicines Agency อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ได้รับการประเมินว่าไม่เอื้ออำนวย ด้วยเหตุนี้การอนุมัติผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่มี kava kava (Piper methysticum) และผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่มี kavain รวมถึงการเตรียมชีวจิตที่มีความเข้มข้นขั้นสุดท้ายสูงถึงและรวมถึง D4