จดหมายข้อมูลเกี่ยวกับ dantrolene

บริษัท Norgine GmbH แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จาก DANTROLEN i.v. ตั้งแต่เดือนเมษายน (แพ็ค 12) หรือพฤษภาคม (แพ็ค 36) แพ็คไม่มีน้ำสำหรับฉีดอีกต่อไป

ขอให้แพทย์ที่เข้าร่วมทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำในการใช้ยาที่ให้ไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์และเพื่อให้แน่ใจว่าในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดเก็บของ DANTROLEN i.v. มีน้ำเพียงพอสำหรับการฉีดเสมอสำหรับการเตรียมสารละลาย Dantrolen (น้ำ 60 มล. สำหรับฉีดต่อขวดของ DANTROLEN IV)

ชุด DANTROLEN IV ที่มีอยู่พร้อมน้ำสำหรับฉีดสามารถใช้ได้ตามปกติโดยคำนึงถึงอายุการเก็บรักษา