ข้อควรสนใจ: ประกาศสารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอย่างไม่ถูกต้อง

พบสารออกฤทธิ์ที่ไม่ได้รับการประกาศ Sildenafil ในสารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายชนิดที่ถูกนำออกจากด่านศุลกากร Sildenafil ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งยาในเยอรมนีและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่นปวดศีรษะเวียนศีรษะความผิดปกติของระบบย่อยอาหารและการรบกวนทางสายตา หากรับประทานยารักษาโรคหัวใจในเวลาเดียวกันผลกระทบอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สินค้าที่ถูกยึดโดยศุลกากรมีการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตและเรียกว่า "Black KingKong", "Great Penis" และ "Long Sheng for Man" สินค้าน่าจะมาจากเอเชีย

LUA ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยสั่งยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทางอินเทอร์เน็ต