เมโสเธลิโอมา

นิยาม

Mesothelioma เป็นชื่อที่บ่งบอกว่าเป็นเนื้องอกในเนื้อเยื่ออ่อนแบบกระจายที่เกิดใน mesothelium เป็นมะเร็งในกรณีส่วนใหญ่ การแปลที่สำคัญ ได้แก่ mesothelioma ในช่องท้อง, mesothelioma เยื่อหุ้มปอดและ mesothelioma เยื่อหุ้มหัวใจ ในสถานที่เหล่านี้โรคเยื่อหุ้มปอดเป็นที่พบบ่อยที่สุด ถูกกระตุ้นโดยเส้นใยแอสเบสตอสที่หายใจเข้าไปจึงเป็นหนึ่งในโรคจากการทำงาน

ระบาดวิทยา

การเกิด mesothelioma มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการใช้แร่ใยหินเป็นสาเหตุ แร่ใยหินถูกห้ามเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ตั้งแต่ปี 1990 อย่างล่าสุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาแฝงที่ยาวนานจึงยังคงได้รับการวินิจฉัยเป็นประจำทุกปี ในเยอรมนีผู้หญิง 280 คนและผู้ชาย 1,060 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเมโสเทลิโอมาใหม่ในปี 2559 อุบัติการณ์จึงเท่ากับ 0.3 ต่อประชากร 100,000 คนสำหรับผู้หญิงและ 1.5 ต่อ 100,000 คนสำหรับผู้ชาย อัตราการรอดชีวิต 5 ปีที่สัมพันธ์กันคือ 13% สำหรับผู้หญิงและ 8% สำหรับผู้ชาย อัตราการรอดชีวิต 10 ปีสัมพัทธ์สำหรับทั้งสองเพศคือ 5% อุบัติการณ์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ชายเมื่อเทียบกับผู้หญิงอาจเป็นผลมาจากการกระจายงาน ในศตวรรษที่ผ่านมาผู้ชายสัมผัสกับแร่ใยหินในที่ทำงานบ่อยขึ้นมากดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงในการสูดดมเส้นใยแอสเบสตอส หากพวกเขากลับบ้านพร้อมกับชุดทำงานและได้รับการทำความสะอาดโดยภรรยาที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันภรรยาก็ต้องสัมผัสกับแร่ใยหินเช่นกันและมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเมโสเธลิโอมามากขึ้น

มีตัวเลขที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ mesothelioma สำหรับประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของ mesothelioma ทั่วโลกยังไม่ชัดเจน นี่เป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ดีและขาดหายไปหรือขาดการวินิจฉัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ไม่ดีการวินิจฉัยโรคเมโสเธลิโอมาที่ถูกต้องน่าจะต่ำกว่าอุบัติการณ์จริงเนื่องจากมะเร็งชนิดนี้วินิจฉัยได้ไม่ง่ายนักเว้นแต่จะพบเส้นใยแอสเบสตอสในการตรวจชิ้นเนื้อ

อย่างไรก็ตามควรให้กำลังใจว่าอุบัติการณ์ของ mesothelioma อาจลดลงทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นี่เป็นผลมาจากการที่แร่ใยหินถูกห้ามใช้ในประเทศส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เนื่องจากคุณสมบัติในการก่อมะเร็ง ระยะเวลาแฝงระหว่างการสัมผัสกับแร่ใยหินและการเริ่มมีอาการของโรคอยู่ที่ประมาณ 40 ปี แต่จะแตกต่างกันไประหว่าง 15 ถึง 67 ปี จากการคาดการณ์ผลกระทบของการแบนควรจะปรากฏให้เห็นอย่างช้าๆตั้งแต่ประมาณปี 2563 เนื่องจากการใช้แร่ใยหินได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาของการห้าม

สาเหตุ

Mesothelioma ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสกับแร่ใยหิน แต่ยังมี mesotheliomas ที่แยกได้ในกลุ่มประชากรที่ไม่ได้สัมผัสกับแร่ใยหิน อย่างไรก็ตามกรณีเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษและอาจเกิดจากแร่ใยหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ใยหินเป็นเส้นใยอนินทรีย์ เส้นใยมีห้าประเภทที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความแตกต่างกันเล็กน้อย: ไครโซไทล์ (แร่ใยหินสีขาว), คอร์คีโดไลท์ (ใยหินสีน้ำเงิน), อะโมไซต์ (ใยหินสีน้ำตาล), แอนโทฟิลไลต์และมอร์โมไลต์ ตามแหล่งที่มาบางแหล่งพบว่า crocidolite มีอันตรายมากกว่าอะโมไซด์ 10 เท่าและอะโมไซด์มีอันตรายมากกว่าไครโซไทล์ 10 เท่า มีความสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อปริมาณรังสีระหว่างการสัมผัสกับแร่ใยหินและการเกิดเมโสเธลิโอมา ยิ่งการได้รับสัมผัสสูงขึ้นคน ๆ นั้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคเมโสเทอราพีมากขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตามไม่สามารถบอกได้ว่าแร่ใยหินชนิดใดที่เมโสธีลิโอมาพัฒนาและปริมาณใดที่อาจปราศจากความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำสำหรับมนุษย์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเปิดเผยว่าการสัมผัสใด ๆ เป็นสารก่อมะเร็งอยู่แล้วและนำไปสู่โรคเมโสเธลิโอมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากสูดดมแม้แต่เส้นใยเดียว อย่างไรก็ตามการก่อมะเร็งของเส้นใยแอสเบสตอสนั้นไม่มีปัญหา

แต่แร่ใยหินอาจไม่ใช่สารเดียวที่ทำให้เกิดโรคเมโสเทอราพี เส้นใยอื่น ๆ อาจเป็นสาเหตุของโรคได้เช่นกัน ขณะนี้ Erionite, fluoro-edenite และ balangeroite อยู่ภายใต้ข้อสงสัยซึ่งบางส่วนอาจไม่ใช่เส้นใย แต่เป็นการปนเปื้อนกับเส้นใยอื่น ๆ

ความบกพร่องทางพันธุกรรมยังถูกแลกเปลี่ยนว่าเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ของโรคเมโสเธลิโอมา - โรคนี้พบได้บ่อยในบางครอบครัว ในครอบครัวเหล่านี้มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1-related protein (BAP) -1 ปัจจัยเสี่ยงอีกประการหนึ่งสำหรับเมโสธีลิโอมาคือรังสีไอออไนซ์

กลไกการเกิดโรค

แร่ใยหินสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้อย่างไรยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างเต็มที่ ระยะเวลาแฝงที่ยาวนานระหว่างการสัมผัสกับแร่ใยหินและการระบาดของโรคทำให้การวิจัยยากเป็นพิเศษ คำอธิบายที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งคือเส้นใยแอสเบสตอสมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ต่อเซลล์เยื่อบุช่องท้องโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นในหลอดทดลองแม้กระทั่งเส้นใยโครไดโดไลต์เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะขับเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดในเซลล์เพาะเลี้ยงไปจนถึงการตายของเซลล์ภายในหนึ่งสัปดาห์

เพื่อให้เมโสธีลิโอมาพัฒนาเซลล์ - ตามทฤษฎี - ต้องไม่ตาย แต่ต้องเสื่อมสภาพ ตามทฤษฎีอื่นนี่คือที่ที่ปัจจัยเนื้อร้ายของเนื้องอก alpha (TNF-alpha) และโมเลกุลสัญญาณ NF-kappaB เข้ามามีบทบาท ดูเหมือนว่าพวกเขามีส่วนรับผิดชอบในการก่อให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบในบริเวณรอบ ๆ เส้นใยแอสเบสตอส mononuclear phagocytes จำนวนมากถูกดึงดูดให้ตอบสนองต่อการอักเสบนี้ ในสถานที่พวกเขาแยกความแตกต่างออกเป็นมาโครฟาจดูดซับเส้นใยแอสเบสตอสและปล่อย TNF-alpha อันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับแร่ใยหินเซลล์ mesothelial จะผลิตตัวรับ TNF-R1 พร้อมกันซึ่งมีผลกระตุ้นการปลดปล่อย TNF-alpha TNF-alpha จะผูกกับตัวรับที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงเปิดใช้งานเส้นทางการส่งสัญญาณ NF-kappaB เป็นผลให้เซลล์ mesothelial บางส่วนอยู่รอดได้ โดยปกติพวกเขาจะต้องตายจากการสัมผัสกับแร่ใยหิน อย่างไรก็ตามหากไม่เกิดขึ้นวงจรที่เป็นอันตรายจะยังคงดำเนินต่อไป: ถูกกระตุ้นโดยแร่ใยหินและด้วยความช่วยเหลือของอนุมูลอิสระที่เร่งปฏิกิริยาด้วยเหล็กการแบ่งสายดีเอ็นเอจะเกิดขึ้นในเซลล์เหล่านี้ ในขณะเดียวกันเส้นใยแอสเบสตอสช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายพันธุ์ออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยาและไนโตรเจนที่มีปฏิกิริยาจะถูกปลดปล่อยออกมา ด้วยวิธีนี้ความเป็นพิษต่อพันธุกรรมเพิ่มเติมจึงเกิดขึ้น โดยปกติเซลล์เหล่านี้จะเข้าสู่การตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้เนื่องจากจะไม่สามารถทนต่อร่างกายได้อีกต่อไปเนื่องจากความเสียหายของดีเอ็นเอ ความเสี่ยงที่พวกมันจะเสื่อมและเนื่องจากเซลล์เนื้องอกส่งเสริมการพัฒนาของมะเร็งนั้นมากเกินไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากเส้นทางการส่งสัญญาณ NF-kappaB ถูกเปิดใช้งานโดยปฏิกิริยาของแร่ใยหินสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นและเซลล์จะแบ่งตัวแทนที่จะเข้าสู่การตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ หากมีเซลล์ที่เสียหายเพียงพอในบางจุด Mesothelioma จะพัฒนาขึ้น

นอกจาก TNF-alpha แล้วปัจจัยการเติบโตอื่น ๆ และไซโตไคน์ยังถูกสงสัยว่าถูกปล่อยออกมาเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัสแร่ใยหิน ซึ่งรวมถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของการเปลี่ยนแปลงเบต้า (TGF-beta), ปัจจัยการเจริญเติบโตที่ได้จากเกล็ดเลือด (PDGF), ปัจจัยการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลิน (IGF), อินเตอร์ลิวคินส์ IL-6 และ IL-8 รวมทั้งปัจจัยการเจริญเติบโตของเยื่อบุผนังหลอดเลือด (VEGF) และปัจจัยการเจริญเติบโตของตับ (HGF)

อาการ

ในช่วงเริ่มต้น mesothelioma มักไม่มีอาการหรือไม่มีอาการ ในระหว่างการเกิดโรคอาการเฉพาะของการแปลจะเพิ่มขึ้น

เมโสเธลิโอมาชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือเมโสธีลิโอมาเยื่อหุ้มปอด ผู้ป่วยเหล่านี้มักไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการไอและมีเสมหะเป็นประจำและไม่สามารถหายใจได้ดีหรือหายใจไม่ออก อาการปวดเมื่อหายใจหรือไอเป็นเลือด (ไอเป็นเลือด) อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานอาการ B ที่มีเหงื่อออกตอนกลางคืนมีไข้และน้ำหนักลดมากกว่า 10% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาโดยไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับอาการที่เฉพาะเจาะจงและไม่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลีย

อาการเฉพาะในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นใน mesothelioma ในช่องท้องซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งรวมถึง:

 • ปวดในช่องท้องส่วนล่างและกระดูกเชิงกราน
 • เนื้องอกที่ชัดเจน
 • ประจำเดือน (ไม่มีเลือดออกในสตรี)
 • ปัสสาวะลำบากหรือเจ็บปวด (ปัสสาวะลำบาก)
 • การมีเพศสัมพันธ์ที่เจ็บปวด (dyspareunia)
 • อาการท้องผูก (ท้องผูก)
 • การสะสมของของเหลวในช่องท้อง (น้ำในช่องท้อง)
 • การลดน้ำหนัก (ค่อนข้างหายาก)

เยื่อหุ้มหัวใจยังหายากมาก มีความเกี่ยวข้องกับอาการเกี่ยวกับหัวใจ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นตัวอย่างเช่น:

 • การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ (เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ)
 • หัวใจล้มเหลว
 • ปอดเส้นเลือด
 • ผ้าอนามัยแบบสอด
 • อาการเจ็บหน้าอกใต้ผิวหนัง
 • หายใจถี่เมื่อนอนราบ (orthopnea)
 • ไอ

หากโรคดำเนินไปไกลมากแล้ว mesothelioma ทั้งสามรูปแบบอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น:

 • Pneumothorax หรือปอดยุบ
 • การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน
 • การแข็งตัวของหลอดเลือดภายในที่มีเลือดออกภายในอย่างรุนแรง
 • ดีซ่าน (ดีซ่าน)
 • ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ)
 • เยื่อหุ้มปอด
 • เส้นเลือดอุดตันในปอดหรือลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงในปอด
 • น้ำในช่องท้องรุนแรง

การวินิจฉัย

นอกเหนือจากอาการที่อธิบายไว้ข้างต้นและประวัติการสัมผัสแร่ใยหินในเชิงบวกแล้วการตรวจร่างกายยังเป็นข้อบ่งชี้แรกของโรคเมโสเธลิโอมา เนื่องจากไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่ทราบว่าตนเองได้สัมผัสกับแร่ใยหินในชีวิต (อาชีพ) ของเขาผู้ให้การศึกษาควรถามเกี่ยวกับอาชีพและอาชีพการงานด้วย เนื่องจากระยะเวลาแฝงที่ยาวนานการเปิดรับแสงอาจนานมาแล้ว ไม่เพียง แต่อาจเกิดจากหน้าที่การงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังเกิดจากเส้นใยแอสเบสตอสที่นำมาติดเสื้อผ้าในครัวเรือนอีกด้วย

ในหลาย ๆ กรณีการตรวจร่างกายแสดงให้เห็นว่ามีน้ำในเยื่อหุ้มปอดหลั่งออกมาเป็นอาการเริ่มต้น ทำให้ของเหลวสะสมในช่องเยื่อหุ้มปอด สิ่งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนในการตรวจคนไข้ผ่านเสียงหายใจอู้อี้และเสียงเคาะ hyposonic ในกรณีของภาวะเยื่อหุ้มหัวใจแตกหรือน้ำในช่องท้องหรือที่เรียกว่าท้องมานหรือน้ำในช่องท้องอาการจะสอดคล้องกับภาพทางคลินิกเหล่านี้เช่นเดียวกับผลการตรวจทางคลินิกในการตรวจร่างกาย ผู้ป่วยจำนวนมากรายงานว่ามีอาการปวดเมื่อหายใจและสามารถเคลื่อนย้ายขอบเขตของปอดได้ในขอบเขตที่ จำกัด ในการกระทบเท่านั้น ดังนั้นหากมีความสงสัยอย่างน้อยควรตรวจหัวใจปอดและช่องท้องให้ครบถ้วน ขอแนะนำให้ดำเนินการตามการตรวจมาตรฐานของไฮเดลเบิร์กหรือคำสั่งที่มีโครงสร้างคล้ายกันสำหรับการตรวจร่างกายเพื่อให้ครอบคลุมอวัยวะทั้งหมด

การถ่ายภาพ

การถ่ายภาพที่เพียงพอจะเป็นไปตามการตรวจร่างกาย ตัวอย่างเช่นสามารถใช้เอ็กซเรย์ทรวงอกในเครื่องบินสองลำได้ หากทำการเอกซเรย์จะสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีน้ำในเยื่อหุ้มปอดข้างเดียวหรือเยื่อหุ้มปอดหนาขึ้น อย่างไรก็ตามมาตรฐานทองคำในการถ่ายภาพเมโสเธลิโอมาไม่ใช่ภาพเอ็กซ์เรย์ แต่เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยคอนทราสต์เอเจนต์ ให้ข้อมูลที่แม่นยำกว่าและเหนือกว่ารังสีเอกซ์ในแง่ของการวินิจฉัย การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับความหนาของเยื่อหุ้มปอดแบบกระจายหรือเป็นก้อนกลม นอกจากนี้ยังมีภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยเครื่อง CT แบบเกลียวหลายเส้นหรือ MSCT ในระยะสั้นซึ่งช่วยในการประเมินว่าเนื้องอกได้เจาะเข้าไปในผนังทรวงอกไดอะแฟรมเยื่อบุช่องท้องหรือเมดิแอสตินั่มไปไกลแค่ไหนแล้ว

PET-CT เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อระบุรอยโรคเยื่อหุ้มปอดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจวินิจฉัยโรคเมโสเทลิโอมาที่สงสัยเป็นประจำ การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เนื่องจากการถ่ายภาพเพิ่มเติมถือได้ว่ามีประโยชน์ในการวินิจฉัย อย่างไรก็ตามความเหนือกว่าของ CT ยังไม่ได้รับการยืนยัน

นอกเหนือจากองค์ประกอบการวินิจฉัยแล้วการถ่ายภาพยังมีความเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการขั้นตอนที่เด็ดขาดในการวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจชิ้นเนื้อ มีเพียงการยืนยันขั้นสุดท้ายของการวินิจฉัยโรคเมโสเธลิโอมา ไม่สามารถระบุพื้นที่ที่จะทำการตรวจชิ้นเนื้อได้อย่างแม่นยำหากไม่มีการถ่ายภาพล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการบินตาบอดการตรวจชิ้นเนื้อมักจะดำเนินการด้วยการถ่ายภาพ

การตรวจชิ้นเนื้อ

การตรวจชิ้นเนื้อถือเป็นมาตรฐานทองคำในการวินิจฉัยโรคเมโสเธลิโอมา โดยปกติจะดำเนินการภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ การตรวจชิ้นเนื้อประเภทต่างๆเป็นไปได้ ในประเทศเยอรมนีการตรวจชิ้นเนื้อทรวงอกเป็นเรื่องปกติมากที่สุดในเอกสารการวินิจฉัย เธอมีความเสี่ยง 20% ที่จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัคซีน สิ่งเหล่านี้คือการแพร่กระจายที่เกิดขึ้นในคลองตรวจชิ้นเนื้อเนื่องจากเซลล์เนื้องอกแต่ละเซลล์ถูกดึงเข้าไปในคลองนี้ในระหว่างการกำจัดและเติบโตไปสู่การแพร่กระจายที่นั่น อย่างไรก็ตามมันได้รับค่าความไวและความจำเพาะที่สูงเป็นพิเศษในการวินิจฉัยและสามารถรักษาความปลอดภัยของวัสดุที่มีความหมายได้มากกว่าวิธีอื่น ๆ ส่วนใหญ่

การตรวจชิ้นเนื้อทรวงอกสามารถทำได้ตัวอย่างเช่นการใช้กล้องวิดีโอช่วยในการผ่าตัดทรวงอก (Video-assisted thoracosopic surgery [VATS]) ข้อดีของวิธีนี้คือในขณะเดียวกันอาการที่เป็นไปได้ก็สามารถบรรเทาหรือแก้ไขได้โดยการทำเยื่อหุ้มปอด การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มทางผิวหนังหรือการตรวจชิ้นเนื้อเยื่อหุ้มปอดทางรังสีวิทยาให้ผลลัพธ์ที่แย่กว่าอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีการนำภาพไปใช้ แต่ mesotheliomas น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องที่นี่

จากนั้นตัวอย่างชิ้นเนื้อจะถูกตรวจสอบทั้งทางจุลพยาธิวิทยา / กล้องจุลทรรศน์และภูมิคุ้มกันวิทยา นี่เป็นสิ่งสำคัญในการแยกความแตกต่างของ mesothelioma จาก adenocarcinoma ในอดีตมักเป็นผลดีต่อเมโสเธลิน, แคลเรตินิน, ไซโตเคอราติน 5/6 และวิเมนติน

การจำแนกประเภท

Mesothelioma ถูกจัดประเภทตามการจำแนกของ WHO และกลุ่มผลประโยชน์ mesothelioma บนพื้นฐานของประเภทเนื้องอกเนื้อเยื่อชั้นนำจะแบ่งออกเป็น mesotheliomas มะเร็งแบบกระจายและ mesotheliomas มะเร็งที่มีการแปลโดยมีชนิดย่อยตามลำดับ: ใน mesothelioma มะเร็งแบบกระจายจะมี epithelioid, sarcomatoid, desmoplastic และ biphasic และใน mesothelioma มะเร็งที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น sarcomatoid, sarcomatoid, epithelioid papillary mesothelioma ที่แตกต่างกันอย่างดีและเนื้องอก adenomatoid อย่างไรก็ตามการจำแนกประเภทมักไม่เพียงพอเนื่องจากไม่รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน

European Mesothelioma Panel (Commission of the European Communities, C.E.C. ) จึงขอแนะนำให้จำแนกประเภทของเมโสเธลิโอมาดังนี้:

 • Mesothelioma Mesothelioma แน่นอนไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา
 • Mesothelioma B อาจเป็น Mesothelioma (ขนาดเนื้อเยื่อไม่เพียงพอคุณภาพไม่ดีขาดความแตกต่างขาดรายละเอียดทางเนื้อเยื่อบางอย่าง)
 • Mesothelioma C mesothelioma ที่เป็นไปได้ (ไม่มีหลักฐานเพียงพอสำหรับการวินิจฉัยในเชิงบวก)
 • Mesothelioma D อาจไม่ใช่ Mesothelioma
 • Mesothelioma E ไม่ใช่ Mesothelioma อย่างแน่นอนควรให้การวินิจฉัยเฉพาะของเนื้องอกอื่น

ในการจัดเตรียมการจำแนกประเภท TNM ใช้กับ T สำหรับเนื้องอก N สำหรับการมีส่วนร่วมของต่อมน้ำเหลืองและ M สำหรับการแพร่กระจายที่ห่างไกล ผลลัพธ์ในขั้นตอน I ถึง IV โดยแบ่งย่อยตามลำดับ

การถ่ายภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดเตรียมการแพร่กระจาย นี่เป็นวิธีเดียวที่จะตรวจจับการแพร่กระจายในระยะไกลโดยเฉพาะ เพื่อจุดประสงค์นี้สามารถทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงในช่องท้องการสร้างกระดูก scintigraphy หรือ MRI ของ neurocranium วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นหาการตั้งถิ่นฐานระยะไกลของ mesothelioma ที่กระจายอยู่ในกระแสเลือด MRI ของ neurocranium มีความไวเป็นพิเศษสำหรับสิ่งนี้

การวินิจฉัยที่แตกต่างกัน

 • มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแพร่กระจาย
 • โรคเยื่อหุ้มปอด
 • ซินโนเวียลซินโคมา
 • ไธโมมา
 • มะเร็งเซลล์ไตในระยะแพร่กระจาย
 • osteosarcoma ระยะแพร่กระจาย
 • แอสเบสโตซิส
 • โรคเยื่อหุ้มปอดใยหิน
 • โรคมะเร็งปอด

การบำบัด

การพยากรณ์โรคสำหรับ mesothelioma มักจะแย่มาก มักจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้วและการบำบัดทำได้ในขอบเขตที่ จำกัด เท่านั้น การแทรกแซงสามารถผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดหรือภูมิคุ้มกันบำบัด อย่างไรก็ตามยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่ประสบความสำเร็จในการบำบัดโรคเมโสเธลิโอมา อัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยยังคงอยู่ประมาณหนึ่งปีหลังจากการวินิจฉัยเบื้องต้น

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเมโสเธลิโอมาควรได้รับการรักษาในศูนย์เฉพาะทางรวมถึงวิธีการบำบัดแบบประคับประคองและความเจ็บปวด สามารถเสนอการบำบัดเฉพาะบุคคลหรือการบำบัดหลายรูปแบบได้ ทางเลือกของการบำบัดขึ้นอยู่กับผู้ป่วยและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการบำบัดรักษา

ศัลยกรรม

Pleurodesis สามารถทำได้ในระหว่างการวินิจฉัย VATS เพื่อลดอาการเยื่อหุ้มปอดที่มีอาการและบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังสามารถรักษาภาวะเยื่อหุ้มปอดที่เกิดซ้ำได้ ณ จุดนี้โดยใช้แป้งโรยตัว (talc pleurodesis) VATS ถือเป็นการบำบัดทางเลือกแรกเพื่อบรรเทาอาการ อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการรักษาด้วยการผ่าตัดอื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้ยืดอายุการอยู่รอด

โดยปกติการผ่าตัด R0 ของ mesothelioma ไม่สามารถทำได้ สามารถทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกได้อย่างสมบูรณ์โดยดูแบบ macroscopically ทางเลือกที่เป็นไปได้คือการตัดเยื่อหุ้มปอดหรือการตัดอวัยวะ ด้วยวิธีนี้เยื่อหุ้มปอดข้างขม่อมและเยื่อหุ้มปอดจะถูกลบออกเป็นชิ้นเดียว หากผู้ป่วยไม่ได้รับประโยชน์จากเยื่อหุ้มปอดการตัดเยื่อหุ้มปอดอาจเป็นวิธีการทางเลือกเพื่อป้องกันการไหลเวียนของเยื่อหุ้มปอดซ้ำ อย่างไรก็ตามควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าว่าการตัดเยื่อหุ้มปอดจะสร้าง "ปอดที่ผูก" และจะ จำกัด การทำงานของมัน สิ่งนี้จะสามารถคืนดีกับคุณภาพชีวิตที่ผู้ป่วยต้องการได้หรือไม่จะต้องหารือกับตัวผู้ป่วย จนถึงปัจจุบันการผ่าตัดเยื่อหุ้มปอดไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการอยู่รอดในระยะยาว

อีกทางเลือกหนึ่งของการผ่าตัดคือการผ่าตัดเยื่อหุ้มปอดนอกมดลูก ที่นี่เยื่อหุ้มปอดปอดรวมทั้งส่วนของเยื่อหุ้มหัวใจและกะบังลมจะถูกลบออก เนื่องจากการผ่าตัดนี้มีความสัมพันธ์กับอัตราการเจ็บป่วยที่สูงและมักจะเสียชีวิตมากกว่าการผ่าตัดเยื่อหุ้มปอดจึงควรดำเนินการในศูนย์ที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญสูงเท่านั้น การบำบัดนี้ยังไม่มีผลต่อการรอดชีวิตโดยรวม

เคมีบำบัด

เคมีบำบัดก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ จำกัด มากเช่นกัน อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ใช้เป็นการบำบัดขั้นแรก (เสริม) ตัวอย่างเช่น cisplatin และ pemetrexed รวมทั้งกรดโฟลิกและวิตามินบี 12 ถูกใช้เป็นอาหารเสริม ผู้ป่วยที่พอดีควรได้รับโดยเร็วที่สุด ตามหลักการแล้วควรให้ยาก่อนที่จะมีข้อ จำกัด ทางคลินิกในการทำงาน ผู้ป่วยมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือไม่สามารถกำหนดได้โดยใช้ดัชนี Karnofsky เป็นต้น ควรสูงกว่า 60% สำหรับการพิจารณายาเคมีบำบัด หากผู้ป่วยไม่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดมากเกินไปสามารถพิจารณาการรักษาด้วยรังสีเพื่อบรรเทาอาการได้

รังสีรักษา

ขณะนี้การวิจัยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการฉายรังสีบำบัดสำหรับเมโสเทลิโอมา สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเจ็บปวดที่เกิดจากเนื้องอกที่แทรกซึม เนื้องอกทั้งหมดไม่สามารถฉายรังสีได้เนื่องจากความเสียหายต่อหัวใจและปอดจะมากเกินไป คลองเจาะ ฯลฯ เหมาะสำหรับการฉายแสง

ภูมิคุ้มกันบำบัด

ในการศึกษาการบำบัดร่วมกันของเคมีบำบัดและบีวาซิซูแมบเป็นการบำบัดขั้นแรกได้แสดงผลลัพธ์ที่ดี เวลาที่ปราศจากความก้าวหน้าสามารถขยายได้สองเดือนและอัตราการรอดชีวิตโดยรวมอาจเพิ่มขึ้นได้บ้าง อย่างไรก็ตามในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแอนติบอดียังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้อย่างแพร่หลายในเมโสเธลิโอมา อย่างไรก็ตามแนะนำให้ใช้การบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยที่พอดี แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่มีการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างสมบูรณ์เนื่องจากสถานการณ์ในการศึกษายังไม่เพียงพอ

Aftercare

การติดตามผลจะดำเนินการทุก ๆ สามถึงหกเดือนเพื่อวัดสถานะของโรค ในการตรวจติดตามนี้จะทำการควบคุม CT ของทรวงอกและช่องท้อง อย่างไรก็ตามการติดตามผลโดยรวมจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและการลุกลามของโรค หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงสามารถลดระยะเวลาการเฝ้าติดตามให้สั้นลงได้

พยากรณ์

การพยากรณ์โรคสำหรับ mesothelioma มักไม่ดี บ่อยครั้งที่การบำบัดรักษาไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเมื่อวินิจฉัยโรคแล้ว ระยะเวลาการอยู่รอดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งปี มีเพียงประมาณ 12% ของผู้ป่วยที่มีปัจจัยพยากรณ์เชิงลบเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ได้นานกว่าปีแรก

การพยากรณ์โรคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นอายุเพศชนิดย่อยของเนื้องอกและระยะของเนื้องอก ชนิดย่อยของเนื้องอกในเยื่อบุผิวมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า

การป้องกันโรค

การป้องกันโรคเมโสเธลิโอมาที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงแร่ใยหิน ในบริบทของความปลอดภัยในการทำงานการกำจัดและกำจัดแร่ใยหินอาจดำเนินการได้ด้วยมาตรการป้องกันที่เพียงพอเท่านั้น

หากผู้คนเคยสัมผัสกับแร่ใยหินพวกเขาควรจำไว้ด้วยว่าเส้นใยสามารถแขวนอยู่ในเสื้อผ้าได้ ด้วยเหตุนี้ไม่เพียง แต่พวกเขาจะตกอยู่ในความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในบ้านด้วยหากถอดซักผ้าและทำความสะอาดที่บ้าน ข้อควรระวังก็เช่นกัน

คำแนะนำ

 • Mesothelioma ส่วนใหญ่เป็นโรคจากการทำงาน
 • ญาติของผู้ที่สัมผัสกับแร่ใยหินในที่ทำงานอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคเมโสเธลิโอมา เส้นใยแอสเบสตอสสามารถนำกลับบ้านพร้อมเสื้อผ้าได้
!-- GDPR -->