ข้อผิดพลาดในการใช้ยาในการเตรียมคลังด้วย leuprorelin

European Medicines Agency (EMA) ได้เริ่มกระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบการเตรียมคลังที่มี leuprorelin ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ สาเหตุนี้เป็นรายงานข้อผิดพลาดในการใช้ยาที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการเตรียมหรือการใช้งาน เป็นผลให้ผู้ป่วยบางรายได้รับยาที่เป็นปัญหาน้อยเกินไปและส่งผลต่อความสำเร็จของการรักษา

การใช้ leuprorelin

การเตรียม Depot ด้วยสารออกฤทธิ์ leuprorelin ใช้สำหรับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมและโรคของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเช่น endometriosis หรือ myomatosus ในมดลูกที่มีอาการ การเตรียมคลังมีอยู่ในรูปแบบของการปลูกถ่ายและเป็นผงและตัวทำละลายสำหรับการเตรียมสารละลายสำหรับฉีด นอกจากนี้ยังมียาที่มี leuprorelin สำหรับการฉีดทุกวันซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดในการใช้ยา

ขั้นตอนการเตรียมที่ซับซ้อนเป็นสาเหตุ

สูตรของคลังได้รับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือเข้ากล้ามในรูปแบบการฉีด สารออกฤทธิ์จะถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆในช่วง 1 ถึง 6 เดือน สูตรเหล่านี้จำนวนมากต้องใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเตรียมการฉีด ในการเชื่อมต่อนี้มีรายงานข้อผิดพลาดในการจัดการตัวอย่างเช่นมีการรั่วไหลในเข็มฉีดยาหรือการหลุดของรากเทียมที่มีความบกพร่องจากแอปพลิเคชัน

การจัดการระหว่างการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

EMA สนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาที่มีส่วนผสมของ leuprorelin อย่างระมัดระวังในระหว่างการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีส่วนประกอบสำคัญควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร