หมวดหมู่ : Emaprac เปลี่ยนแปลงของข้อมูลผลิตภัณฑ์

การประเมิน PSUR เดี่ยว (PSUSA)

การประเมิน PSUR เดี่ยว (PSUSA)

ในฐานะที่เป็น PSUR Single Assessment (PSUSA) การประเมิน PSUR โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านเภสัชและการควบคุม (PRAC) สำหรับส่วนผสมที่ใช้งานอยู่ / การผสมสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในรายการ EURD ของ EMA

!-- GDPR -->