หมวดหมู่ : ศัลยกรรม

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด: การบีบอัดถุงน่องโดยไม่มีประโยชน์?

การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด: การบีบอัดถุงน่องโดยไม่มีประโยชน์?

การศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการใช้เฮปารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเพียงอย่างเดียวไม่ได้ด้อยไปกว่าการใช้ถุงน่องแบบบีบอัดเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตันโดยใช้ยา